*** TSE *** TSE – 31.03.2021 ***

✅✅✅ Cùng đồng hành với các chủ doanh nghiệp trọn ra giải pháp thích hợp nhất !!!!!

thời hạn bis 31.03.2021

Kasse của bạn bắt buộc phải có TSE.

nếu chưa có:

***** bạn nên lên kế hoạch sớm để gắn chip TSE, đừng để đến tháng 3 mới làm, vì thời điểm đó sẽ quá tải cho các CTY làm Kasse.

***** nếu không có TSE, sau ngày 31.03.2021

BẠN có thể bị phạt bis 25k EURO

  • Kasse Made in Germany
  • TSE 100% – cấp chứng nhận đủ chuẩn cho sở thuế
  • 100% Garantie phần mềm trọn đời – bạn sẽ không bao giờ phải thay đổi Kasse nữa